Jesteśmy organizacją zrzeszającą grupę specjalistów w zakresie pracy z traumą - interwentów i psychoterapeutów. Najważniejszą dla nas wartością jest dbałość o standardy szkolenia i wykonywanej pracy. Realizujemy je poprzez zaangażowanie w prace Polskiej Rady Psychoterapii i dostosowanie naszych programów do krajowych standardów. W rozwoju mentalnym naszych członków staramy się zaszczepić pracę z pasją , niezależne myślenie oraz odwagę w mówieniu o rzeczach trudnych.
Celem towarzystwa jest:
 • Upowszechnianie i rozwój idei psychotraumatologii.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu psychotraumatologii specjalistów różnych zawodów pracujących z osobami po przeżytej traumie i/lub potencjalnie zagrożonych traumatyzacją, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapeutów.
 • Dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii, interwencji i diagnostyce stanów pourazowych.
 • Dbałość o wysoki poziom szkoleń w zakresie psychotraumatologii prowadzonych w ośrodkach akredytowanych przez towarzystwo.
 • Reprezentowanie Polskich psychotraumatologów w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 • Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą.
 • Pomoc społeczne, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniem traumatycznym.

Edukacja

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu psychotraumatologii specjalistów różnych zawodów pracujących z osobami po przeżytej traumie i/lub potencjalnie zagrożonych traumatyzacją, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapeutów.

Wysokie standardy

Dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii, interwencji i diagnostyce stanów pourazowych.

Pomoc społeczna

Współpraca z pomocą społeczną, w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniem traumatycznym, przemocą w rodzinie lub nią zagrożonych. Szczególna dbałość o pomoc w obszarze pracy z rodzinami zastępczymi oraz diagnostyce dzieci krzywdzonych.

Współpraca międzynarodowa

Reprezentowanie Polskich psychotraumatologów w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą.

Nasze osiągnięcia

Od 2015 roku zajmujemy się badaniem zjawisk i mechanizmów występujących po doświadczeniu sytuacji, które zagrażały zdrowiu lub życiu. Pomagamy osobom, które przeżyły ten rodzaj sytuacji i nie potrafią wyjść z kryzysu emocjonalnego. Wypracowujemy metody pracy i rozumienia zjawisk psychicznych związanych z traumą. Uczymy i wspieramy specjalistów pracujących z klientami potrzebującymi pomocy w zakresie psychotraumatologii - interwencji kryzysowej, psychoterapii stabilizującej i wglądowej, oraz w zakresie diagnozy stanów pourazowych. Jesteśmy aktywni w zakresie kształtowania standardów i normalizacji polskiej psychoterapii poprzez zaangażowanie w prace Polskiej Rady Psychoterapii oraz członkostwo w niej.

60

Terapeutów

25

Projektów

1,500

Godzin szkoleń

200

Szkoleni specjaliści

Zarząd


Zarząd

E-mail: zarzad@psychotraumatologia.eu

Daniel Mihuniewicz

Prezes

Przedstawiciel PTPt w Polskiej Radzie Psychoterapii

E-mail: daniel.mihuniewicz@psychotraumatologia.eu

Joanna Banaszczyk-Czepułkowska

Wiceprezes

E-mail: j.banaszczyk-czepulkowska@psychotraumatologia.eu

Joanna Mielewczyk

Wiceprezes

E-mail: joanna.mielewczyk@psychotraumatologia.eu

Katarzyna Kotkowska

Sekretarz

E-mail: sekretarz@psychotraumatologia.eu

Agnieszka Borkowska

Skarbnik

E-mail: skarbnik@psychotraumatologia.eu

Komisja Etyczna


Komisja Etyczna

Procedury. Rada ds. Etyki powoływana jest przez Zarząd PTPt. Jest ona ciałem powołanym do konsultacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania skarg i stosowania regulaminowych sankcji w związku z problemami lub naruszeniami etycznym.
Zapytania. Podstawowym zadaniem Rady ds. Etyki jest wykonywanie zadań doradczych dla psychotraumatologów certyfikowanych przez PTPt i studentów programów akredytowanych oraz wszystkich innych zainteresowanych osób i organizacji. W tym zakresie Rada ds. Etyki formułuje swoją opinię wobec zgłoszonego problemu.


E-mail: komisja.etyczna@psychotraumatologia.eu

Katarzyna Paradowska

Komisja Etyczna PTPt

E-mail: komisja.etyczna@psychotraumatologia.eu

Małgorzata Nowicka-Marko

Komisja Etyczna PTPt

E-mail: komisja.etyczna@psychotraumatologia.eu

Agnieszka Borkowska

Komisja Etyczna PTPt

E-mail: komisja.etyczna@psychotraumatologia.eu

Kodeks Etyczny PTPt

Pobierz Kodeks Etyczny PTPt

Procedura skarg i odwołań PTPt

Pobierz procedurę skarg i odwołań PTPt

Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna

E-mail: komisja.rewizyjna@psychotraumatologia.eu

Agnieszka Jańczuk-Stojowska

Przewodnicząca

E-mail: komisja.rewizyjna@psychotraumatologia.eu

Dorota Modrzyńska

Członek Komisji Rewizyjnej PTPt

Przedstawiciel PTPt w Polskiej Radzie Psychoterapii

E-mail: dorota.modrzynska@psychotraumatologia.eu

Renata Kamińska-Rudnicka

Członek Komisji Rewizyjnej PTPt

E-mail: komisja.rewizyjna@psychotraumatologia.eu

Komisja Merytoryczna


Komisja Merytoryczna

E-mail: komisja.merytoryczna@psychotraumatologia.eu

Joanna Banaszczyk-Czepułkowska

p.o. Przewodnicząca Komisji Merytorycznej PTPt

E-mail: j.banaszczyk-czepulkowska@psychotraumatologia.eu

Joanna Mielewczyk

Komisja Merytoryczna PTPt

E-mail: komisja.merytoryczna@psychotraumatologia.eu

Justyna Herman-Gregorek

Komisja Merytoryczna PTPt

E-mail: komisja.merytoryczna@psychotraumatologia.eu

Katarzyna Janasiewicz-Nowak

Komisja Merytoryczna PTPt

E-mail: komisja.merytoryczna@psychotraumatologia.eu

Tomasz Kwiatkowski

Komisja Merytoryczna PTPt

E-mail: komisja.merytoryczna@psychotraumatologia.eu

Agnieszka Janczuk

Komisja Merytoryczna PTPt

E-mail: komisja.merytoryczna@psychotraumatologia.eu

Joanna Banaszczyk-Czepułkowska

Komisja Merytoryczna PTPt

E-mail: komisja.merytoryczna@psychotraumatologia.eu

Superwizorzy


Superwizorzy

Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii

Superwizorzy

Członkowie PTPt
 1. Dorota Modrzyńska | e-mail: dorota.modrzynska@psychotraumatologia.eu | tel.: +48602592251

 2. Daniel Mihuniewicz | e-mail: daniel.mihuniewicz@psychotraumatologia.eu | tel.: +48663800665

 3. Katarzyna Kotkowska

 4. Izabella Miętkiewicz

 5. Anna Nowalińska-Samson

 6. Katarzyna Janasiewicz-Nowak

 7. Tomasz Kwiatkowski

 8. Małgorzata Nowicka-Marko

 9. Agnieszka Janczuk

 10. Joanna Banaszczyk-Czepułkowska

 11. Justyna Herman-Gregorek

 12. Monika Kowalczyk

 13. Sylwia Lewandowska

 14. Joanna Mielewczyk

 15. Katarzyna Paradowska

 16. Alina Wiśniewska

 17. Iwona Piotrzkowska-Sut

 18. Joanna Chmarzyńska-Golińska

 19. Izabela Trybus

Specjaliści Psychotraumatolodzy


Specjaliści Psychotraumatolodzy

Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii

Specjaliści Psychotraumatolodzy

Członkowie PTPt
 1. Dorota Modrzyńska | e-mail: dorota.modrzynska@psychotraumatologia.eu | tel.: +48602592251

 2. Daniel Mihuniewicz | e-mail: daniel.mihuniewicz@psychotraumatologia.eu | tel.: +48663800665

 3. Katarzyna Kotkowska

 4. Izabella Miętkiewicz

 5. Anna Nowalińska-Samson

 6. Katarzyna Janasiewicz-Nowak

 7. Tomasz Kwiatkowski

 8. Małgorzata Nowicka-Marko

 9. Agnieszka Janczuk

 10. Joanna Banaszczyk-Czepułkowska

 11. Justyna Herman-Gregorek

 12. Monika Kowalczyk

 13. Sylwia Lewandowska

 14. Joanna Mielewczyk

 15. Katarzyna Paradowska

 16. Alina Wiśniewska

 17. Iwona Piotrzkowska-Sut

 18. Regina Kołodziej

 19. Magdalena Anioła

 20. Renata Kamińska-Rudnicka

 21. Joanna Chmarzyńska-Golińska

 22. Izabela Trybus

Psychotraumatolodzy


Psychotraumatolodzy

Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii

Psychotraumatolodzy

Członkowie PTPt
 1. Agnieszka Borkowska

 2. Maja Węgrzynowicz-Rusiniak

 3. Marzena Kozłowska

 4. Magdalena Belling

 5. Urszula Mela

 6. Anita Sumiła

 7. Dorota Pytel

 8. Elżbieta Dziadek

 9. Marta Szmajkowska

 10. Karolina Bakalarz

 11. Anna Wiktor-Czerucka

 12. Agata Piwowar

 13. Agnieszka Flisikowska | tel.: +48695889032

 14. Kinga Słowińska

Kandydaci


Kandydaci

Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii

Kandydat PTPt

Psychotraumatolog w trakcie szkolenia
 1. Anna Gwiaździńska

 2. Hanna Wielechowska

 3. Agnieszka Baranowska

 4. Zofia Górka

 5. Joanna Wiśniewska

 6. Magdalena Girtler

 7. Anna Scharmach

 8. Agata Kowalska

 9. Rafał Artur Bocian

 10. Natasza Ligocka-Świerk

 11. Magdalena Niski

 12. Małgorzata Tchurz

 13. Magdalena Mazurek

 14. Adam Chojnacki

 15. Anna Kacprzak

 16. Sylwia Malinowska

 17. Joanna Rozkwitalska

 18. Honorata Sadowska

 19. Katarzyna Wołodko

 20. Paulina Miklikowska

 21. Marlena Romańska-Kania

 22. Martyna Majewska

 23. Hubert Świerczek

 24. Agnieszka Konarska

 25. Martyna Kuberska

 26. Anna Tobiasz

 27. Sebastian Chmieliński

 28. Anna Wachowiak

 29. Alicja Gajewska

 30. Monika Szary

 31. Elżbieta Kuchta

 32. Joanna Radzimowska

 33. Agnieszka Gąsiorowska

 34. Katarzyna Niedziela

 35. Katarzyna Fedorowicz

 36. Aleksandra Klimuszko

 37. Agata Rugień

Składki członkowskie


Składki członkowskie

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii zobowiązani są do uiszczania corocznej składki członkowskiej przelewem na konto o numerze:

26 1020 1811 0000 0802 0275 0438

Wysokość składki członkowskiej osoby o statusie:
kandydata to 280 zł rocznie,
psychotraumatologa to 340 zł rocznie,
specjalisty psychotraumatologa to 400 zł rocznie.

Procedura certyfikacji


Procedura certyfikacji

Aplikant chcący ubiegać się o przyznanie certyfikatu wydawanego przez PTPt wypełnia ankietę aplikacyjną dostępną na stronie towarzystwa i przesyła ją do sekretarza (sekretarz@psychotraumatologia.eu) i zarządu (zarzad@psychotraumatologia.eu) oraz przewodniczącego Komisji Merytorycznej (j.banaszczyk-czepulkowska@psychotraumatologia.eu). Pobierz ankietę aplikacyjną dla nowych członków.
Osoba ubiegająca się o członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychotraumatologii proszona jest o przesłanie następujących dokumentów we własnym imieniu:
ankieta aplikacyjna wypełniona cyfrowo,
skan wszystkich dyplomów w zakresie wykształcenia oraz zaświadczeń w zakresie kursów z psychotraumatologii i psychoterapii, w formacie pdf, w jednym mailu.
Komisja weryfikuje ankietę pod względem spełniania wymogów formalnych.
Następnie Komisja Merytoryczna powołuje Radę Szkoleniową złożoną z minimum 3 psychotraumatologów specjalistów do 7 włącznie w celu przeprowadzenia egzaminu lub egzaminów.
Kandydat składa napisaną pracę na minimum 15 stronach kartki formatu A4 pisanych czcionką 12 Times New Romance w odstępach 1,5.
Praca jest opisem wybranego wątku dotyczącego pracy psychoterapeutycznej z pacjentem straumatyzowanym – na psychotraumatologa jest to opis pracy terapeutycznej półrocznej o charakterze stabilizującym, a na psychotraumatologa specjalistę opis pracy minimum dwuletniej o charakterze stabilizująco-wglądowym. Praca musi też zawierać opis teoretyczny spójny z nadanym tytułem i opisywanym wątkiem.
Egzamin ma charakter dyskusji z komisją na temat spójności teoretycznej i przebiegu klinicznej pracy. Jest to rodzaj obrony złożonej z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.
Egzaminują trzy wybrane osoby z powołanej Rady Merytorycznej, dobrane tak aby nie było wśród nich osób uczących wcześniej egzaminowanego.
Rada Merytoryczna wnioskuje do Zarządu PTPt o zatwierdzenie przeprowadzonego egzaminu oraz zmianę statusu egzaminowanego.
Zarząd PTPt wydaje certyfikat, wręczany na najbliższym walnym zgromadzeniu towarzystwa.

Specjalista Psychotraumatolog

Posiada kwalifikacje do samodzielnego stosowania psychoterapii psychodynamicznej z pogłębionym rozumieniem traumy.

O certyfikat może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. wykształcenie wyższe magisterskie (mgr nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, ewentualnie osoba z innym wyższym wykształceniem magisterskim posiadająca wykształcenie podyplomowe nauk społecznych, humanistyczne lub medyczne),
2. ukończone szkolenia w zakresie (zgodnie z programem zatwierdzonym przez PTPt):
– podstawy psychotraumatologii (min. 180 godzin),
– wstęp do psychoterapii psychoanalitycznej (min. 180 godzin),
– psychotraumatologia specjalistyczna (min. 120 godzin),
– superwizja indywidualna lub grupowa (min. 90 godzin),
3. indywidualna terapia własna u terapeuty rekomendowanego przez PTPt minimum 3 lata z częstotliwością 2x w tygodniu,
4. staż kliniczny 350 godzin, w tym 150 godzin w placówkach służby zdrowia (psychiatryczne oddział dzienne, psychiatryczne oddziały zamknięte, półotwarte, poradnie zdrowia pschcznego),
5. pracuje w zakresie psychoterapii z osobami po przeżytych traumach,
6. wygłosiła referat wprowadzający - prezentację pracy klinicznej z pacjentem po przeżytej traumie, zaakceptowany przez Komisję Merytoryczną PTPt, w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów wszystkich jej członków, według standardów PTPt.

Wymagane dokumenty do certyfikatu na Specjalistę Psychotraumatologa do pobrania poniżej:

Ankieta aplikacyjna

Wymogi do certyfikatu Specjalisty Psychotraumatologa


Psychotraumatolog

Posiada kwalifikacje do samodzielnego stosowania psychoterapii stabilizującej krótkoterminowej.

O certyfikat może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

1. wykształcenie wyższe,
2. ukończone szkolenie z zakresu podstaw psychotraumatologii lub inne równorzędne, spełniające wymogi szkoleniowe PTPt (zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa) w ilości minimum 180 godzin szkolenia,
3. odbyła minimum 90 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej po ukończeniu szkolenia (superwizje należy rozpocząć po odbyciu co najmniej 50% szkolenia),
4. odbyła co najmniej 30 godzinach psychoterapii własnej (terapii indywidualnej) lub 6 miesięcy psychoterapii grupowej w nurcie wglądowym.
5. pracuje z osobami po przeżytych traumach w ramach wyuczonego zawodu,
6. uzyskała pozytywną opinię rady merytorycznej,
7. złożyła wniosek do PTPt.

Wymagane dokumenty do certyfikatu na Psychotraumatologa do pobrania poniżej:

Ankieta aplikacyjna

Wymogi do certyfikatu Psychotraumatologa


Projekty zrealizowane


Projekty zrealizowane

W latach 2016 - 2020 zrealizowaliśmy szereg projektów skierowanych do instytucji rządowych jak i społecznych.

Rok 2016 - Projekt dla Ministerstwa Obrony Narodowej

Szkolenie superwizjne dla psychologów jednostek wojskowych podejmujących interwencje kryzysowe wobec osób doświadczających kryzysu lub traumy. W ramach tego projektu udzieliliśmy superwizji grupowej około 80 psychologom wojskowym z całej Polski.

Rok 2018

Półroczny projekt dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmujący konsultacje i porady indywidualne, grupowe, oraz dla rodzin lub par.

Lata 2016-2020

Realizacja dwóch czteroletnich projektów dla Ministerstwa Obrony Narodowej obejmujące zadania Narodowego Programu Zdrowia:

Projekt 1. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego.

Zadania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego.

Podzadania 1.3. Prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. Obszar realizacji zadania: Przygotowanie i wprowadzenie do realizacji programów informacyjnych, szkoleniowych na temat agresji i mobbingu oraz szkolenie w zakresie metod psychoterapeutycznych zaburzeń związanych ze stresem, stresem traumatycznym oraz zapobieganiu następstwom stresu.

Projekt 2. Cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia.

2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym - zadanie z zakresu zdrowia publicznego.

Podzadania 2.15. Realizacja programów z zakresu zapobiegania zaburzeniom związanym ze stresem, w tym następstwom stresu traumatycznego i stresu wynikającego z warunków służby oraz zaburzeń nastroju wśród żołnierzy.

3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Obszar realizacji zadania: Przygotowanie i wprowadzenie do realizacji programów informacyjnoedukacyjnych, szkoleniowych oraz wprowadzenie metod i narzędzi diagnostycznych dotyczących zaburzeń związanych ze stresem, stresem traumatycznym oraz metod zapobiegania następstwom stresu w środowisku wojskowym.

Aktualnie Realizowane Projekty


Aktualnie Realizowane Projekty

W ramach:

Oś priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2. Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r. umowa nr RPPM.06.02.02-22-0048/20 w ramach konkursu numer RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:

seniorzy
osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi
dzieci i młodzież
opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą
usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych. Grupą docelową projektu jest łącznie 430 osób.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty przez kompleksowe wsparcie grup docelowych i realizację wsparcia na podstawie 430 ścieżek reintegracji, dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2020 – 30.06.2023 r.

Udział uczestników w projekcie jest BEZPŁATNY i DOBROWOLNY.

Do projektu kwalifikują się osoby: dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni przedstawiciele służb, instytucji i organizacji, wspierających w/w grupy uczestników – wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi, pracownicy samorządów lokalnych i służb.

Wsparcie uczestników/uczestniczek obejmuje następujące działania:

poradnictwo i konsultacje indywidulane
psychoterapię indywidualną w oparciu o przeprowadzone diagnozy psychotraumatologiczne uczestników
psychoterapię grupową
konsultacje psychiatryczne
konsultacje psychotraumatologiczne
superwizję dla pracowników PCPR w Lęborku
konsultacje superwizyjne dla realizatorów projektu oraz osób współpracujących
konsultacje prawne
warsztaty „Szkoła dla rodziców”
animacje działań w środowisku lokalnym
organizację spotkań w ramach Młodzieżowego Dyskusyjno-Terapeutycznego Klubu Filmowego
organizację spotkań w ramach Rodzicielskiego Dyskusyjno-Terapeutycznego Klubu Filmowego
organizacje cyklicznych „otwartych dni promocji zdrowia”

W/w działania realizowane będą na terenie gmin powiatu lęborskiego (tj: gmina Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, miasta: Lębork, Łeba) – w wyznaczonych punktach konsultacyjnych, wybranych świetlicach środowiskowych oraz w mobilnym punkcie konsultacyjnym – „Family Busie” (w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników projektu).

Proces wsparcia odbywa się na podstawie opracowanej dla każdego uczestnika projektu indywidualnej ścieżki reintegracji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z animatorem projektu:
Małgorzata Pobłocka
tel.: 53502955
e-mail: lebork@psychotraumatologia.eu

Zapraszamy!

Ogłoszenia do projektów 2021


Ogłoszenia do projektów 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/2021/PTT na przeprowadzenie diagnozy psychotraumatologicznej z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy psychotraumatologicznej z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Termin złożenia oferty: do dnia 14.12.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/2021/PTT na wykonanie i dostarczenie namiotu.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa namiotu.

Termin złożenia oferty: do dnia 15.12.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (*.docx)

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej dla 8 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej dla 8 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 23.11.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 23/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 30 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci - 30 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 14.10.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 10 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci - 10 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 01.10.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej dla 17 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej dla 17 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 01.10.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 22/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej dla 17 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej dla 17 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 14.10.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ROZEZNANIE RYNKU nr 21/2021/PTT na świadczenie usługi – Szkoła Rodziców.

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej prowadzeniu spotkań grupowych w ramach szkoły dla rodziców.
2021 rok – 80 godzin zegarowych
2022 rok – 80 godzin zegarowych
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania – szkoła dla rodziców, spotkania grupowe dla ok 50 UP pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” realizowanego przez Powiat Lęborski w partnerstwie z Regionalnym Centrum Młodzieży, Stowarzyszeniem EDUQ, Fundacją Lęborskie Hospicjum Stacjonarne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 01.10.2021. do godziny 16.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Rozeznanie rynku - Szkoła Rodziców

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 15.07.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 10 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 10 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 21.06.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Lębork i Łeba.

Termin złożenia oferty: do dnia 01.07.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 10 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 10 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 18.06.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 20 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 20 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 08.06.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2021/PTT na zakup mobilnego busa – mobilny punkt wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego busa - mobilny punkt wsparcia. Przystosowany do przewozu min. 8 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 01.06.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (*.docx)

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2021/PTT na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla młodzieży.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla młodzieży - 12 osób w Lęborku.

Termin złożenia oferty: do dnia 20.05.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 14/2021/PTT na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla młodzieży.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla młodzieży - 12 osób w Lęborku.

Termin złożenia oferty: do dnia 17.06.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2021/PTT na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci - 10 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 20.05.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 13/2021/PTT na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci - 10 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 17.06.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej dla 15 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej dla 15 osób na terenie powiatu lęborskiego ze szczególnym uwzględnieniem punktów na terenie gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska.

Termin złożenia oferty: do dnia 18.05.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2021/PTT na zakup mobilnego busa – mobilny punkt wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego busa - mobilny punkt wsparcia. Przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 06.05.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 11/2021/PTT na zakup mobilnego busa – mobilny punkt wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego busa - mobilny punkt wsparcia. Przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 18.05.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej dla ok 50 uczestników projektu.
2021 rok – 120 godzin zegarowych
2022 rok – 120 godzin zegarowych
2023 rok –   60 godzin zegarowych
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza psychiatrę̨, polegających na skonsultowaniu uczestników projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 05.05.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 10/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej dla ok 50 uczestników projektu.
2021 rok – 120 godzin zegarowych
2022 rok – 120 godzin zegarowych
2023 rok –   60 godzin zegarowych
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza psychiatrę̨, polegających na skonsultowaniu uczestników projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 13.05.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 21.04.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 09/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 29.04.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej dla 2 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej dla 2 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 16.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 08/2021/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej dla 2 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej dla 2 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 30.03.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 16.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 25.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07/2021/PTT na przeprowadzenie diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychotraumatologicznych dla 5 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 06.04.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/2021/PTT na przeprowadzenie konsultacji psychotraumatologicznych dla ok 70 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychotraumatologicznych dla ok 70 osób.
2021 rok – 120 godzin zegarowych
2022 rok – 120 godzin zegarowych
2023 rok –   60 godzin zegarowych

Termin złożenia oferty: do dnia 12.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 06/2021/PTT na przeprowadzenie konsultacji psychotraumatologicznych dla ok 70 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychotraumatologicznych dla ok 70 osób.
2021 rok – 120 godzin zegarowych
2022 rok – 120 godzin zegarowych
2023 rok –   60 godzin zegarowych

Termin złożenia oferty: do dnia 24.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 06/2021/PTT na przeprowadzenie konsultacji psychotraumatologicznych dla ok 70 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychotraumatologicznych dla ok 70 osób.
2021 rok – 120 godzin zegarowych
2022 rok – 120 godzin zegarowych
2023 rok –   60 godzin zegarowych

Termin złożenia oferty: do dnia 06.04.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ROZEZNANIE RYNKU nr 05/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu PORADNICTWA - superwizja grupowa dla pracowników PCPR oraz instytucji społecznych pracujących z dzieckiem i rodziną.

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu superwizji grupowej dla pracowników PCPR oraz instytucji społecznych pracujących z dzieckiem i rodzinom.
2021 rok – 60 godzin zegarowych
2022 rok – 60 godzin zegarowych
2023 rok – 30 godzin zegarowych
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania – PORADNICTWO - superwizja grupowa dla pracowników PCPR oraz instytucji społecznych pracujących z dzieckiem i rodzinom w projekcie pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” realizowanego przez Powiat Lęborski w partnerstwie z Regionalnym Centrum Młodzieży , Stowarzyszeniem EDUQ, Fundacją Lęborskie Hospicjum Stacjonarne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 12.03.2021. do godziny 16.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Rozeznanie rynku - superwizja PCPR

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2021/PTT na zakup mobilnego busa – mobilny punkt wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego busa - mobilny punkt wsparcia. Przystosowany do przewozu min. 7 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 12.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/2021/PTT na zakup mobilnego busa – mobilny punkt wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego busa - mobilny punkt wsparcia. Przystosowany do przewozu min. 7 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 23.03.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/2021/PTT na zakup mobilnego busa – mobilny punkt wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego busa - mobilny punkt wsparcia. Przystosowany do przewozu min. 7 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 06.04.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

ROZEZNANIE RYNKU nr 03/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji prawnych.

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji prawnych.
2021 rok – 70 godzin zegarowych
2022 rok – 70 godzin zegarowych
2023 rok – 40 godzin zegarowych
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania – konsultacje prawne w projekcie pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” realizowanego przez Powiat Lęborski w partnerstwie z Regionalnym Centrum Młodzieży, Stowarzyszeniem EDUQ, Fundacją Lęborskie Hospicjum Stacjonarne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Termin złożenia oferty: do dnia 12.03.2021. do godziny 16.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Rozeznanie rynku - konsultacje prawne

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej dla ok 50 uczestników projektu.
2021 rok – 120 godzin zegarowych
2022 rok – 120 godzin zegarowych
2023 rok –   60 godzin zegarowych
Przedmiot zamówienia obejmie świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza psychiatrę̨, polegających na skonsultowaniu uczestników projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 04.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji superwizyjnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji superwizyjnej dla 15 osób (specjalistów).
2021 rok – 90 godzin zegarowych
2022 rok – 90 godzin zegarowych
2023 rok – 90 godzin zegarowych

Termin złożenia oferty: do dnia 04.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji superwizyjnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji superwizyjnej dla 15 osób (specjalistów).
2021 rok – 90 godzin zegarowych
2022 rok – 90 godzin zegarowych
2023 rok – 90 godzin zegarowych

Termin złożenia oferty: do dnia 16.03.2021. do godziny 15.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2021/PTT na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji superwizyjnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji superwizyjnej dla 15 osób (specjalistów).
2021 rok – 90 godzin zegarowych
2022 rok – 90 godzin zegarowych
2023 rok – 90 godzin zegarowych

Termin złożenia oferty: do dnia 06.04.2021. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

Ogłoszenia do projektów 2022


Ogłoszenia do projektów 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej wspierającej / stabilizującej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Lębork i Łeba.

Termin złożenia oferty: do dnia 10.01.2023. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 11/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 30 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci – około 30 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 27.10.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - AKTUALIZACJA

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 20 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci – około 20 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 25.06.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Lębork i Łeba.

Termin złożenia oferty: do dnia 03.06.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 08/2022/PTT na zakup i dostawę zestawu do terapii EEG biofeedback wraz z laptopem i szkoleniem dla 2 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu do terapii EEG biofeedback wraz z laptopem i szkoleniem dla 2 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 14.04.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - do zapytania

Załącznik nr 2 - do zapytania

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

Załącznik nr 4 - do zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/2022/PTT na przeprowadzenie 5 diagnoz psychotraumatologicznych z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 5 diagnoz psychotraumatologicznych z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Termin złożenia oferty: do dnia 14.04.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/2022/PTT na zakup i dostawę zestawu do terapii EEG biofeedback wraz z laptopem i szkoleniem dla 2 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu do terapii EEG biofeedback wraz z laptopem i szkoleniem dla 2 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 10.03.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - do zapytania

Załącznik nr 2 - do zapytania

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiazań

Załącznik nr 4 - do zapytania

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Lębork i Łeba.

Termin złożenia oferty: do dnia 15.02.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2022/PTT na przeprowadzenie 5 diagnoz psychotraumatologicznych z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 5 diagnoz psychotraumatologicznych z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Termin złożenia oferty: do dnia 27.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat - 20 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat - 20 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 27.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 20 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci - 20 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 27.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/2022/PTT nna przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Lębork i Łeba.

Termin złożenia oferty: do dnia 02.02.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/2022/PTT na przeprowadzenie diagnozy psychotraumatologicznej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy psychotraumatologicznej.

Termin złożenia oferty: do dnia 26.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2022/PTT na przeprowadzenie diagnozy psychotraumatologicznej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy psychotraumatologicznej.

Termin złożenia oferty: do dnia 12.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Lębork i Łeba.

Termin złożenia oferty: do dnia 12.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2022/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej wspierającej /stabilizującej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Lębork i Łeba.

Termin złożenia oferty: do dnia 12.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2022/PTT na przeprowadzenie diagnozy psychotraumatologicznej z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy psychotraumatologicznej z uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych.

Termin złożenia oferty: do dnia 11.01.2022. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

Ogłoszenia do projektów 2023


Ogłoszenia do projektów 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2023/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 10 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci – ok. 10 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 17.08.2023. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2023/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 10 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci – ok. 10 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 14.07.2023. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2023/PTT na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej wspierającej/stabilizującej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii indywidualnej na terenie powiatu lęborskiego na terenie gminy Lębork.

Termin złożenia oferty: do dnia 20.01.2023. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2023/PTT na przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla dzieci - 30 osób.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. ”Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii grupowej dla dzieci – ok. 30 osób.

Termin złożenia oferty: do dnia 13.01.2023. do godziny 10.00
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiazań

Oświadczenia do Projektów


Oświadczenia do Projektów

Galeria


Galeria

 • Wszystko
 • Certyfikaty
 • Zlecenia
 • Projekty

Certyfikat 1

Certyfikat

Certyfikat 2

Certyfikat

Certyfikat 3

Certyfikat

Centrum Usług Społecznych

Projekty

Zlecenie 1

Zlecenia

Projekt 2

Projekty

Zlecenie 2

Zlecenia

Zlecenie 3

Zlecenia

Projekt 3

Projekty

Kontakt


Kontakt

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.

Lokalizacja:

ul. Biskupia 4
80-875 Gdańsk

Email:

sekretarz@psychotraumatologia.eu
zarzad@psychotraumatologia.eu

Telefon:

Oddział Gdańsk +48 602 592 251
Oddział Lębork +48 663 800 665

Loading
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!